Поточна діяльність | Охорона праці
Охорона праці

Охорона праці та безпека життєдіяльності
в закладах та установах освіти

    Робота педагогічних колективів навчальних закладів району з охорони праці організована згідно з Законами України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001р. із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 р. № 782.

    Відповідно до вимог нормативних документів у відділі освіти, навчальних закладах району розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.

   У відділі освіти, навчальних закладах освіти створені служби охорони праці, затверджені положення про служби охорони праці, створені і діють комісії по навчанню та перевірці знань з охорони праці, програми навчання, плани-графіки проведення навчання та білети по перевірці знань. Навчання та перевірка знань з охорони праці працівників відділу освіти, методистів райметодкабінету, керівників і заступників навчальних закладів, голів ПК первинних профорганізацій проведено комісією ОІППО у вересні 2015 року. Навчання і перевірка знань з охорони праці вчителів фізики, інформатики, хімії, біології, трудового навчання, фізичного виховання, ОЗВ буде проведено згідно плану-графіка у січні – березень 2016 року.

    Згідно вимог чинних нормативних документів розроблені, затверджені керівниками і видані на руки посадові інструкції всім працюючим навчальних закладів і установ.

Для окремих категорій працівників розроблені, наказами по закладах введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.

Як з працівниками так і з учнями у навчальних закладах і установах проводяться всі види інструктажів, а також їх облік за встановленою формою.

Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

    Журнали реєстрації інструктажів знаходяться у службах охорони праці і на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики, біології, хімії , шкільних майстернях, спортивних залах).

    Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком  практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням  відповідних вправ перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

    Облік інструктажів вчителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмета в розділі про запис змісту року.

    Навчальні кабінети, комбіновані майстерні, спортивні зали, шкільні їдальні, котельні забезпечені первинними засобами пожежогасіння, на видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлені куточки з безпеки життєдіяльності.

    Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу постійно знаходиться на контролі у відділі освіти, керівників навчальних закладів.

        На нараді керівників шкіл 21 вересня 2015 року обговорено питання "Про організаторську роботу керівників щодо дотримання норм і правил безпеки життєдіяльності у закладах освіти району".

    Щорічно на колегії відділу освіти (лютий місяць) начальник відділу освіти звітує про виконання колективної угоди між відділом освіти і радою голів профкомів працівників освіти.

    Аналогічні звіти проводять керівники навчальних закладів у своїх трудових колективах.

    В районі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму. Видано наказ від 20.01.2016 року №17-но "Про затвердження заходів, щодо попередження травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу та в побуті у 2016 році"

       З метою ефективної роботи з безпеки життєдіяльності заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру розроблені в кожному навчальному закладі.

Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, круглі столи, дискусії, місячники, тижні тема яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил  дорожнього руху, надання долікарської допомоги".

    Перед початком 2015-2016 навчального року серед учасників навчально-виховного процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, здійснено обстеження технічного стану будівель і споруд навчально-виховних закладів комісією, утвореною райдержадміністрацією за участю представників РВ ГСУМНС, райсанепідемстанції.

    У квітні 2016 року  планом передбачено проведення в навчальних закладах району Дня охорони праці, Тижня знань з безпеки життєдіяльності.

    Команда Білогірського НВК брала участь в регіональному конкурсі КВН по правилах дорожнього руху.

При  проведенні як районних так і шкільних масових заходів у навчальних закладах призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учасників на кожній ділянці роботи.

    У травні місяці  у навчальних закладах району будуть проведені практичні заняття по  евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Питання роботи керівників та педагогічних колективів  навчальних закладів з питань профілактики травматизму знаходиться на контролі відділу освіти.


Робота служби  охорони праці
відділу освіти Білогірської РДА

 

Склад служби:

Соколюк Н.І. Пацалюк В.З.
Тогунова І.П. Артемчук Н.М.
Лосовська Н.А. Петраковська Р.О.
Коберник О.П.   

Рекомендації МНС щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху,  у тому числі тих, що виникли внаслідок терористичної діяльності

Наказ відділу освіти, молоді та спорту Білогірської РДА від 12.01.2016 року №9-но "Про створення служби охорони праці"

Положення про службу охорони праці відділу освіти, молоді та спорту  Білогірської райдержадміністрації (затверджено наказом  відділу освіти, молоді та спорту Білогірської РДА від 12.01.2016 року №9-но "Про створення служби охорони праці")

Наказ відділу освіти, молоді та спорту Білогірської РДА від 14.01.2016 року №10-но "Про затвердження плану роботи служби охорони праці відділу освіти, молоді та спорту на 2016 рік"

Наказ відділу освіти, молоді та спорту Білогірської РДА від 14.01.2016 року №15-но "Про проведення навчання і перевірку знань з охорони праці окремої категорії вчителів"

Наказ від 29.01.2015 року №17-но "Про заходи безпеки в навчальних закладах"

 
На допомогу керівнику закладу

Нормативні документи з безпеки життєдіяльності.
Основні документи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, ведення яких є обов'язковим у закладах освіти.
Перелік організаційних  наказів з охорони праці у навчальному закладі.
План – графік внутрішкільного контролю за станом безпеки життєдіяльності та охорони праці в загальноосвітніх навчальних закладах.
 
Орієнтовний  перелік питань для обговорення:

* на нараді при директору;
* на засідання педагогічних рад;
* на зборах трудового колективу.
 

Охорона праці у навчальному закладі
* Кабінет біології:
Охорона  праці,   безпека   життєдіяльності та  санітарно – гігієнічний  стан.
Перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки.
* Кабінет хімії:
Охорона  праці,   безпека   життєдіяльності та  санітарно – гігієнічний  стан.
Перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки.
* Кабінет фізики:
Охорона  праці,   безпека   життєдіяльності та  санітарно – гігієнічний  стан.
Перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки.
* Навчальні майстерні:
Охорона  праці,   безпека   життєдіяльності та  санітарно – гігієнічний  стан.
Перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки.
* Спортивний зал:
Охорона  праці,   безпека   життєдіяльності та  санітарно – гігієнічний  стан.
Перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки.

Сценарій гри "Найрозумніший" для знавців правил безпечної поведінки (7-8 класи).

 
Накази відділу освіти з охорони праці

Про затвердження заходів з безпеки життєдіяльності та охорони праці серед учасників навчально-виховного процесу ЗНЗ району

Про запобігання аварій в навчальних закладах району
Переглядів: 3318
Дата публікації: 17:22 02.01.2017
Начальник відділу
Анонс подій
Подій не заплановано
Прозорість та інформаційна відкритість (Заклади дошкільної освіти)
В'язовецький заклад дошкільної освітиВеликоборовицький заклад дошкільної освітиВеснянський заклад дошкільної освіти "Зайчик"Вікнинський заклад дошкільної освіти "Сонечко"Воробіївський заклад дошкільної освітиГулівецький заклад дошкільної освітиДенисівський заклад дошкільної освіти "Струмочок"Дідковецький заклад дошкільної освіти "Малятко"Довгалівський заклад дошкільної освітиЖемелинецький заклад дошкільної освітиЗалузький заклад дошкільної освітиКарасихський заклад дошкільної освіти "Джерельце"Кащенецький заклад дошкільної освітиКоритненський заклад дошкільної освітиКорницький заклад дошкільної освіти "Фіалка"Лепесівський заклад дошкільної освіти "Веселка"Малоборовицький заклад дошкільної освітиМикласький заклад дошкільної освітиМокроволянський заклад дошкільної освіти "Капітошка"Окіпський заклад дошкільної освітиПаньковецький заклад дошкільної освітиПерерослівський заклад дошкільної освітиПогорілецький заклад дошкільної освітиСеменівський заклад дошкільної освітиСивківський заклад дошкільної освітиСоснівський заклад дошкільної освітиСушовецький заклад дошкільної освітиХорошівський заклад дошкільної освіти "Капітошка"Шимковецький заклад дошкільної освіти "Калинка"Ямпільський заклад дошкільної освіти "Росинка"
Пошук